Speelleesset

Spelen en lezen, gaat dat samen? Met de Speelleesset van Veilig leren lezen wel. Spelenderwijs gaan uw leerlingen aan de slag met extra oefeningen in lezen en spellen. Bijvoorbeeld met het Zoemspel, Spaarspel, Bijenkorfspel of met Letters rollen. De kinderen passen de nieuw geleerde letters direct toe in de spellen.

Didactische uitgangspunten

De Speelleesset sluit naadloos aan bij de opbouw en de leesdidactiek van Veilig leren lezen kim-versie en 2e maanversie. De spellen zijn gericht op de doelstellingen technisch lezen, begrijpend lezen en luisteren en spelling. Leerlingen oefenen deze vaardigheden intensief, zodat ze veel lezen en het leerrendement hoog is. Er zijn 2 instapmomenten per kern, waardoor de leerlingen de geleerde letters meteen toepassen. Elk spel heeft een eigen inhoud die aansluit bij het leesniveau op dat moment. Van alle spellen is een maan- en een zonversie beschikbaar.Organisatorische uitgangspunten

De Speelleesset bevat 5 sets die u kunt inzetten in kern 2 t/m 6. Elke kern bevat spellen op maan- én zonniveau. U zet de Speelleesset in tijdens de fase van het vervolgwerk. Alle kinderen werken dan zelfstandig op hun eigen niveau met de materialen. De spellen zijn geschikt voor samenwerkend leren in groepjes van 2 of 4 leerlingen. Maar de spellen zijn ook individueel te spelen. Elk spel duurt ongeveer 10 minuten en heeft een eigen opbergdoos. Zo maakt u efficiënt gebruik van de beschikbare tijd.

Opbouw Speelleesset

De Speelleesset bevat 4 spelvormen waarbij de spelregels hetzelfde blijven, maar de inhoud van het spel varieert. Elke kern heeft een eigen spelkast in de kernkleur. De spelkast telt 12 opbergdoosjes: 6 voor de maanspellen en 6 voor de zonspellen. In totaal heeft u voor kern 2 t/m 6 de beschikking over maar liefst 60 spellen!

Differentiatie: maan en zon

De Speelleesset sluit aan bij het differentiatiemodel bij Veilig leren lezen: alle spellen hebben een maan- en een zonversie. De zon- en maanvariant zijn duidelijk herkenbaar. De spelborden en materialen van de maanlijn hebben altijd de vorm van een honingraat. De spelborden en materialen van de zonlijn zijn altijd rond.

Spellen maan- en zonlijn

Het accent bij de spellen uit de maanlijn ligt op de laatst aangeboden letters tot en met het nieuwe structureerwoord. Leerlingen oefenen nieuwe woorden die ze met de geleerde letters kunnen maken. De spellen uit de zonlijn volgen de opbouw van de lees- en werkboekjes zon. Leerlingen mogen vanaf het begin alle letters gebruiken. Binnen elk kern worden accenten gelegd. Ook hiervoor geldt de leerlijn zon als uitgangspunt. Bijvoorbeeld extra aandacht voor oo-o, aa-a, ee-e. In het begin komen moeilijke tweetekenklanken als au en eu spaarzaam voor.

De 4 verschillende spellen:

Zoemspel Zoemspel Wie heeft na 10 minuten de meeste pinnetjes?
Zoemspel

Doel van het spel

maan: technisch lezen van woorden en herhaald lezen van zinnen
zon: technisch en herhaald lezen van woorden en zinnen.

Uitleg

De leerling gooit met de dobbelsteen en komt met zijn zoempion op een plaatje. Vervolgens leest de leerling het woordrijtje hardop voor en stopt het pinnetje in het gaatje voor het juiste woord.

Wie heeft na 10 minuten de meeste pinnetjes?

Materiaal

1 spelbord, 2 zoempionnen, 2 leeskaarten, 32 pinnetjes en 1 dobbelsteen.

Spaarspel Spaarspel Wie heeft het eerst de spaarkaart vol?
Spaarspel

Doel van het spel

maan: auditieve analyse en letterherkenning
zon: technisch lezen

Uitleg

De leerling gooit met de dobbelsteen en komt met zijn pion op een plaatje terecht. De leerling zegt hardop welke letter hij hoort in het midden van het woord, zoekt deze letter in het midden van het spelbord en pakt een button als het antwoord juist is.

Wie heeft het eerst de spaarkaart vol?

Materiaal

1 spelbord, 8 letter- of plaatjeskaartjes, 4 zoempionnen, 1 dobbelsteen en 4 spaarkaarten met elk 6 spaarfiches.

Bijenkorfspel Bijenkorfspel Zijn alle insteekzoemen juist ingestoken?
Bijenkorfspel

Doel van het spel

maan: begrijpend lezen/luisteren van zinnen
zon: begrijpend lezen/luisteren van teksten

Uitleg

Een leerling noemt de kleur van de insteekzoem en leest de bijbehorende zin of tekst hardop voor. Een tweede leerling pakt de juiste insteekzoem, zoekt het juiste plaatje en steekt vervolgens de insteekzoem bij het juiste plaatje.

Zijn alle insteekzoemen juist ingestoken?

Materiaal

2 spelborden, 4 standaards, 2 leeskaarten en 8 insteekzoemen.

Letters rollen Letters rollen Wie heeft de meeste plaatjes na 10 minuten?

Doel van het spel

maan: mkm-woorden spellen (zoals koe, ijs, vos)
zon: woorden met cluster voor- of achteraan spellen (zoals koe, vos, ster, nest)

Uitleg

De leerling kiest een plaatje en legt deze vervolgens op het antwoordkaartje. De leerling benoemt de volgende letter, gooit met witte of gekleurde dobbelstenen en controleert of het woord juist gelegd is. De leerling krijgt het plaatje als het lukt om het woord te leggen.

Wie heeft de meeste plaatjes na 10 minuten?

Materiaal

letterdobbelstenen maan 6, letterdobbelstenen zon 6 - 8, plaatjes maan 20, plaatjes zon 12 - 16 en 2 antwoordkaartjes

Werkt u met de Speelleesset?

Heeft u de Speelleesset aangeschaft en mist u spelonderdelen? Geef het aan ons door via het Speelleesset reclamatieformulier. Tot 6 maanden na factuurdatum kunnen wij u spelonderdelen naleveren.

Op het gebruikersgedeelte van deze site vindt u planbordkaartjes, materialenlijsten en registratiebladen bij de Speelleesset.
Ga naar: Speelleesset: planbordkaartjes, materialenlijst en registratiebladen

Deel met anderen