Doorgaande leerlijn groep 1 t/m 8

Zwijsen biedt met Schatkist editie 3, Veilig leren lezen kim-versie en Estafette methoden die uitgaan van dezelfde visie voor taal en lezen. Leren lezen is een rijk, betekenisvol en interactief sociaal gebeuren, zowel voor kleuters als voor kinderen in groep 3 t/m 8.

Daarnaast sluiten de leerlijnen van deze methoden op elkaar aan en vormen zo de doorgaande leerlijn lezen en taal. Zowel op inhoud als in terminologie en methodiek is gekozen voor afstemming, overlap en het voortzetten van wat kinderen al hebben geleerd.

Gestructureerde opbouw

Veilig leren lezen kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Daarmee vormt Veilig leren lezen samen met Schatkist, Estafette, Taal in beeld en Lezen in beeld de doorgaande lijn taal-lezen van groep 1 t/m 8.

Veilig leren lezen en Pennenstreken

Veilig leren lezen en onze schrijfmethode Pennenstreken sluiten naadloos op elkaar aan. Zo is de lettervolgorde hetzelfde, de structureerwoorden komen terug en de wandplaten van de kernen zijn afgebeeld in de schrijfboeken. De koppeling van een sterke leesdidactiek aan een sterke schrijfdidactiek leidt tot betere prestaties. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden ze de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen!

De Zaken 3-4: wereldoriëntatie bij Veilig leren lezen kim-versie

De thema’s van Veilig leren lezen kim-versie zijn geplaatst in een wereldoriënterende omgeving. Daarnaast kunt u werken met De Zaken van Zwijsen. Handig: de thema’s van De Zaken in groep 3 sluiten volledig aan bij de thema’s van Veilig leren lezen kim-versie.

Deel met anderen