Hoe werkt de aanvankelijk taal- leesmethode voor groep 3?

Differentiatie, didactiek, opbrengstgericht werken, opbouw, leerlijnen en leesbevordering. Lees hoe dit is georganiseerd in dé aanvankelijk taal- leesmethode voor groep 3, Veilig leren lezen.

Kernen en thema’s

Kernen en thema’s

Veilig leren lezen begint met kern Start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en het schooljaar wordt afgesloten met kern Afsluiting. Bekijk de kernen en hun thema’s.

Naar kernen en thema’s
Didactiek

Didactiek

De nieuwe didactische keuzes van de nieuwe versie van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en uw praktijkervaringen.

Naar didactiek
Opbouw en organisatie

Opbouw en organisatie

Veilig leren lezen werkt met 12 kernen, ieder met een eigen thema. De lessen zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd.

Naar opbouw en organisatie
Leerlijnen

Leerlijnen

In Veilig leren lezen zijn de leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal stevig verankerd: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering. Lees meer.

Naar leerlijnen
Differentiatie

Differentiatie

Met Veilig leren lezen kunt u optimaal differentiëren in groep 3 door in te spelen op de niveauverschillen tussen uw leerlingen.

Naar differentiatie
Toetsing en evaluatie

Toetsing en evaluatie

Veilig leren lezen heeft een digitaal leerlingvolgsysteem dat u ondersteunt bij het opbrengstgericht werken. Lees ook hoe u informatie krijgt voor halfjaarlijkse groepsplannen.

Naar toetsing en evaluatie
Opbrengstgerichtheid

Opbrengstgerichtheid

Met Veilig leren lezen kunt u volledig opbrengstgericht werken. Dat doet u door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Lees meer.

Naar opbrengstgerichtheid
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Met Veilig leren lezen kunt u ouders gemakkelijk betrekken bij het lezen in groep 3. Met de leerlingsoftware kunnen uw leerlingen ook thuis werken. Lees hoe.

Naar ouderbetrokkenheid

Deel met anderen