Creatief en functioneel schrijven

Veilig leren lezen heeft aandacht voor creatief en functioneel schrijven.

Vier fasen in het schrijfproces als uitgangspunt


  • plannen: de schrijver stelt het onderwerp en doel vast, plant het schrijven (aanpak)
  • verzamelen en ordenen: de schrijver verzamelt informatie en ordent deze
  • schrijven: de schrijver formuleert zinnen
  • reviseren: de schrijver leest de tekst opnieuw, reflecteert, herziet eventueel de tekst

Coöperatieve werkvormen en instructielessen

In de integratielessen van kern start tot afsluiting worden coöperatieve werkvormen gebruikt waarin kinderen samen op maan- en zonniveau spontane schrijfsels maken in relatie tot de eigen beleving, themaverkenning en woordenschat. Daarnaast worden in de integratielessen van kern 7 tot en met afsluiting op gezette tijden instructielessen gepland met als doel het leren schrijven van een brief, een antwoord, en een tekst.

De volgende stappen in de leerlijn zijn daarin herkenbaar:

  • het kiezen van een doel en juiste tekstvorm voor je boodschap
  • het leren formuleren van een zin
  • het formuleren van meerdere zinnen in samenhang van een tekstje
  • het juist gebruiken van tekstkenmerken van lijstje, brief, uitnodiging en verhaal

In de instructielessen vindt vaak een gezamenlijk schrijfmoment plaats, waarin het voorbeeld van de leerkracht een belangrijke plek krijgt. Kinderen maken op basis van de instructie ook een eigen tekst. De tekst wordt daarna gepresenteerd of gepubliceerd.

Duidelijke richtlijnen ondersteunen de leerkracht

Duidelijke richtlijnen voor het al dan niet corrigeren van spelfouten en zinsformuleringen ondersteunen de leerkracht in de aanpak. Kinderen mogen niet geremd worden in het schrijven omdat ze woorden willen gebruiken die ze nog niet met de juiste spelling kunnen schrijven. We streven naar een doorgaande lijn vanuit het spontane schrijfgedrag uit groep 2.

Deel met anderen