Didactiek

De nieuwe didactische keuzes van de kim-versie van Veilig leren lezen zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en uw praktijkervaringen. Hiermee leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Didactiek technisch lezen en spellen

Didactiek technisch lezen en spellen

De vernieuwde didactiek voor technisch lezen en spellen in Veilig leren lezen kenmerkt zich onder andere door een gestructureerde opbouw van het letteraanbod.

Naar didactiek technisch lezen en spellen
Didactiek begrijpend lezen

Didactiek begrijpend lezen

Een kernvoorwaarde voor goed begrijpend lezen is dat leerlingen inzicht krijgen in strategieƫn om relaties tussen zinnen te ontdekken en hun kennis van de wereld toe te passen.

Naar didactiek begrijpend lezen
Didactiek woordenschat en verhaalbegrip

Didactiek woordenschat en verhaalbegrip

Met Veilig leren lezen werkt u gericht aan het uitbreiden van de woordenschat van uw leerlingen, zowel door het aanbieden van een rijke talige context als door intentioneel leren.

Naar didactiek woordenschat en verhaalbegrip
Didactiek mondelinge taalvaardigheid

Didactiek mondelinge taalvaardigheid

Taal is overal in de klas. In de lessen met een toegepast karakter, de integratielessen, krijgen leerlingen echter de kans om gericht hun vaardigheden voor spreken en luisteren verder te ontwikkelen.

Naar didactiek mondelinge taalvaardigheid


Deel met anderen