Differentiatie

Met Veilig leren lezen kunt u optimaal differentiëren door in te spelen op de niveauverschillen binnen uw groep. De methode werkt met twee leerlijnen (maanlijn en zonlijn) en drie aanpakken (maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er altijd een krachtige verbinding in zowel instructie als materialen.

Maan

Leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling volgen de leerlijn maan.

Ster

Leerlingen die meer moeite hebben met lezen volgen eveneens de maanlijn, maar krijgen extra aandacht in de vorm van verlengde instructie, extra ster-tijd en oefening op maat.

Zon

Met leerlingen die al beschikken over een volledige letterkennis, kunt u een ‘zongroep’ vormen. Aan het eind van de kern start bepaalt u door toetsing welke leerlingen de leerlijn zon gaan volgen. Naast volledige letterkennis vragen we van deze leerlingen ook een vlotte beheersing van de letters en het voldoende vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker structuur. Bovendien is het belangrijk dat zij zelfstandig kunnen werken. Leerlingen die de zonlijn volgen, werken veelal zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes met leerstof op een hoger niveau. In de kim-versie van Veilig leren lezen krijgen deze leerlingen een eigen werkinstructie. Aan het eind van de les is er ook een duidelijke terugkoppeling naar het werk van de leerlingen.

Krachtige verbinding tussen maan en zon

Samen lezen is belangrijk én werkt motiverend. In kern 1 t/m 6 zijn er samenleesteksten opgenomen in de leesboekjes maan-zon met afwisselend een tekstgedeelte voor maan en voor zon. Daarnaast hebben de leesboekjes zon een relatie met wat de leerlingen in de maangroep leren. Als de maangroep in de instructieles bijvoorbeeld de ‘p’ van kip leert, leest de zongroep een tekst óver kip. Aan het eind van de les kunnen leerlingen uit de zongroep vertellen wat ze hebben gelezen over dit onderwerp. Zo blijven beide groepen betrokken bij dezelfde les. Ook de integratielessen hebben opdrachten die kinderen uitdagen om op hun eigen niveau te werken.


Deel met anderen