Opbouw en organisatie

Veilig leren lezen begint met kern start, daarna volgen kern 1 t/m 11 en u eindigt het schooljaar met kern Afsluiting. Het totale programma beslaat 34 schoolweken, exclusief kern afsluiting. U hebt daarmee voldoende tijd om de methode volledig af te ronden, of uw schoolregio nu een kort of langer schooljaar kent.

Leerkrachtassistent en Digiregie

De gebruiksvriendelijke online software de Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van de methode en behoren dan ook tot het basispakket van de materialen. U kunt eenvoudig thuis uw lessen voorbereiden en dus veel tijd besparen, omdat alles online staat. Doordat Digiregie leerlingresultaten doorgeeft aan de Leerkrachtassistent, kunt u bovendien uw instructie op maat geven.

Opzet lessen

In de tijdsbesteding per dag volgen we het advies van de PO-Raad, zoals aangegeven in de kwaliteitskaart ‘Tijd voor aanvankelijk lezen’. Per week besteedt u 480 minuten aan Veilig leren lezen ofwel 95 minuten per dag. De hoeveelheid tijd die aan lezen wordt besteed is zeer bepalend voor de leeropbrengst.

De tijd per dag is onderverdeeld in:

basisles 50 minuten
basiskwartier 15 minuten
integratieles 30 minuten
extra stertijd 15 minuten (facultatief)
 

Flexibele jaarplanning

Dankzij de flexibele jaarplanning hebt u voldoende tijd om Veilig leren lezen volledig af te ronden, of uw schoolregio nu een kort of langer schooljaar kent.

Kern start twee weken
Kern 1-6 per kern twee weken
Kern 7-11 per kern drie weken
 

Elke kern sluit af met twee facultatieve herhalings- en toetsdagen. U bepaalt zelf of u deze dagen nodig hebt of niet, afhankelijk van uw groep. U kunt de inhoud van de Leerkrachtassistent voor deze twee dagen zelf samenstellen, al naar gelang de behoefte van uw leerlingen.

Kern afsluiting flexibel programma

De duur van deze kern is afhankelijk van de vakantiespreiding per schoolregio en van het aantal herhalings- en toetsdagen dat u hebt gebruikt gedurende het schooljaar.

Deel met anderen