Toetsing en evaluatie

Hoe eerder leesproblemen worden gesignaleerd, des te groter is de kans dat zij met succes worden opgelost. Veilig leren lezen heeft een efficiënt leerlingvolgsysteem waarmee u de vorderingen van de leerlingen op de voet kunt volgen. Eventuele leesproblemen kunt u in een zeer vroeg stadium signaleren én aanpakken.

Toetsscores

Aan de hand van toetsen krijgt u zicht op de instructiebehoeften van uw leerlingen. Hierop kunt u inspelen met behulp van de verschillende aanpakken die zijn uitgewerkt in Veilig leren lezen. In het onderdeel Evaluatie van Digiregie legt u de toetsscores van uw leerlingen vast, waarna u de leerlingen indeelt in 3 aanpakken.

Aanpak

Leerlingen met een gemiddelde instructiebehoefte volgen de maanaanpak, leerlingen die u intensiever wilt begeleiden volgen de steraanpak en leerlingen die behoefte hebben aan verdieping van de stof en meer uitdaging aankunnen, volgen de zonaanpak. In de lesbeschrijvingen vindt u deze indeling ook terug.

Kernplan

Om tot een indeling in aanpakken te komen krijgt u voor de maanlijn en zonlijn een overzicht van de toetsscores van uw groep, waarna u aan de hand van de adviezen en uw eigen doelen een indeling in aanpakken maakt. Vervolgens ziet u in een oogopslag aan welke doelen u met welke leerlingen in de volgende kern gaat werken en op welke manier u die doelen kunt bereiken. Aan dit kernplan kunt u eigen aandachtspunten en organisatorische informatie toevoegen.

Methodegebonden toetsen

Veilig leren lezen biedt methodegebonden toetsen en/of observaties voor de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en mondelinge communicatie. U voert de toetsresultaten of uw observaties in Digiregie in, waarna deze overzichtelijk in beeld worden gebracht. De woordenschattoets is een volledig digitale toets, die uw leerlingen zelfstandig op een tablet of pc maken. De resultaten op deze toets worden automatisch in Digiregie getoond. U voert de resultaten in Digiregie in en het programma brengt ze overzichtelijk in beeld. Door de automatische koppeling met o.a. ParnasSys hoeft u alles maar één keer in te voeren. De gegevens worden automatisch overgezet in het leerlingvolgsysteem dat u op school gebruikt.

Citotoetsen

Digiregie biedt ook de mogelijkheid om de resultaten op de Citotoetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat in te voeren of, nog eenvoudiger, te importeren uit het digitale leerlingvolgsysteem van Cito.

Groepsplannen

Gebruikt u een schoolbreed systeem voor het maken van groepsplannen? Dan kunt u na afname van de Citotoetsen vanuit Digiregie de inhoud voor uw groepsplannen kopiëren in het systeem dat op uw school wordt gebruikt.

Deel met anderen