Leesboekjes maan en zon

Zowel risicolezers als vlotte lezers krijgen veel aandacht in de nieuwe versie Veilig leren lezen. Door een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze behouden alle leerlingen toch het gevoel samen één groep te vormen. Hoe dit in de leesboekjes is verwerkt leest u hieronder.

Overzicht leesboekjes

leesboekjes maan-zon kern 1-6
leesboekjes zon kern 1-11
leesboekjes maan kern 7-11
leesboekje Toneellezen kern afsluiting
 

Kern 1 t/m 6

In kern 1 t/m 6 lezen alle leerlingen in een leesboekje maan-zon. Bekijk hierboven de bladerversie.

In dit leesboekje staan samenleespagina’s met onderaan een picto maan én zon. De zwarte tekst wordt gelezen door leerlingen die de maanaanpak volgen, de blauwe tekst door leerlingen die de zonlijn volgen. Er zijn ook zelfleespagina’s voor leerlingen in de maangroep. Het gaat in de leesboekjes vooral om leesplezier. Daarom ligt het leestechnisch niveau van de teksten 1 kern lager, zodat alle kinderen de teksten zonder problemen kunnen lezen.

Boekenpraat

In elk leesboekje van kern start t/m kern 6 komt ook een pagina Boekenpraat voor. Naar aanleiding hiervan praten de leerlingen met elkaar over boeken.

Leesboekje zon

De leerlingen in de zongroep hebben daarnaast nog een eigen leesboekje zon. De inhoud van de leesboekjes zon 1 t/m 6 heeft een relatie met wat de leerlingen in de maangroep leren. Als de maangroep in de instructieles de p van kip leert, leest de zongroep in het leesboekje zon een verhaal of een informatieve tekst óver kip. Aan het eind van de les kunnen leerlingen uit de zongroep vertellen wat ze hebben gelezen over dit onderwerp.

Kern 7 t/m 11

In kern 7 t/m 11 hebben de leerlingen die de maanlijn volgen een eigen leesboekje maan en de zongroep heeft een eigen leesboekje zon. De inhoud van beide leesboekjes sluit, elk op een eigen manier, aan op het ankerverhaal van de betreffende kern. Op de laatste spread van het anker is aangegeven hoe deze relatie is. Dit maakt het voor alle leerlingen interessant om in de gezamenlijke afronding van de les te vertellen over wat ze gelezen hebben in hun eigen boekje.

Kern afsluiting

Voor kern afsluiting is er een leesboekje toneellezen met samenleesteksten voor maan en zon.

Deel met anderen