Veilig en vlot

Veilig en vlot behoort net als Veilig gespeld tot het belangrijkste basismateriaal van de leerlingen. Er is telkens één Veilig en vlotboekje per kern en er is zowel een maan- als een zonversie.

Overzicht Veilig en vlot

Blader door een voorbeeld van Veilig en vlot maan kern 4 (zie bovenaan de pagina) of bekijk een van de andere voorbeeldmaterialen:

Van inslijpen tot snuffelen

Aan elke aangeleerde letter of woordtype worden in Veilig en vlot maan in totaal vier verplichte pagina’s besteed en (tot en met kern 6) twee facultatieve pagina's.

  1. inslijpen nieuwe letter of (vanaf kern 7) inslijpen nieuw woordtype.
  2. automatiseerpagina (lezen op tempo), woordrijtjes van woorden met bekende letters / bekende woordtypen. Daarnaast enkele zinnen of (vanaf kern 7) korte teksten.
  3. herhaalpagina, woordrijtjes en tekst waarin woorden voorkomen met bekende èn nieuw geleerde letters / woordtypen.
  4. automatiseer-transferpagina, deze pagina is bedoeld om te zien of kinderen ook nieuwe woorden met bekende woorddelen op tempo kunnen lezen. Op deze pagina staan woordrijtjes en/of een tekst, waarin (nieuwe) woorden voorkomen die zijn samengesteld uit eerder geoefende woorddelen.
  5. tot en met kern 6, facultatief: extra herhaalpagina, tekst met woorden met bekende èn nieuw geleerde letters / woordtypen.
  6. tot en met kern 6, facultatief: snuffelpagina, woordrijtjes en zinnen die uitdaging bieden met datgene wat geleerd is, of een tekst met dit doel. Onder andere het lezen van clusterwoorden.

Veilig & vlot zon

Veilig & vlot zon is op dezelfde wijze samengesteld als V&V maan, met de volgende verschillen:

  • De inslijppagina is vanaf kern 1 gericht op woordtypen in plaats van letters.
  • Aan het begin van elk boekje zijn twee introductiepagina’s opgenomen. Hierin worden alle woordtypen gepresenteerd die in de betreffende kern aan de orde komen, in woorden en in zinnen. Deze pagina’s bieden de leerkracht tevens een observatiemoment om te zien of bepaalde woordtypen nog extra aandacht behoeven.

Deel met anderen