Veilig leren lezen kim-versie: vernieuwingen op een rij

De succesvolste leesmethode voor groep 3 is vernieuwd. We geven hier een beknopt overzicht van de belangrijkste vernieuwingen.

Vernieuwingen in didactiek

 • Telkens 1 nieuwe letter naast eerder geleerde letters
 • Unieke automatiseerlijn met Veilig & vlot
 • Alzijdig verkennen en ordenen in letterfamilies
 • Oefenen in alle mogelijke lettercombinaties
 • Focus op nieuwe strategieën zoals zoemend lezen
 • Sterke koppeling tussen lezen en spellen

Opbouw en organisatie

 • Kern start – kern 1 t/m 11 – kern afsluiting
 • Leerkrachtassistent en Digiregie voor optimale ondersteuning

Differentiatie

 • Drie aanpakken: maan, zon en ster
 • Geoptimaliseerde zonlijn
 • Krachtig differentiëren én verbinden op drie niveaus

Deel met anderen