Veilig leren lezen voor het speciaal (basis)onderwijs

De Veilig leren lezen kim-versie is uitermate geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs. De vernieuwde didactiek is gericht op het versterken van de lees- en spellingontwikkeling. Dit maakt het leren lezen nog veiliger voor kinderen die moeite hebben met deze vaardigheden. Vanuit het basisprogramma kunt u eventuele aanpassingen in aanbod en leertijd eenvoudig realiseren.

Naast een ijzersterke didactiek, heeft de kim-versie van Veilig leren lezen nog een aantal kenmerken die heel goed aansluiten bij de specifieke onderwijssituatie op sbo-scholen:

  • Nauwkeurig uitgewerkte automatiseerlijn
  • Systematische verkenning van de eigenschappen van letters en klanken
  • Duidelijke koppeling met spelling
  • Het aanbieden van alleen technisch lezen/spellen en begrijpend lezen is mogelijk
  • Aanpassingen in aanbod en leertijd zijn vanuit het basisprogramma eenvoudig te realiseren
  • Adaptief softwareprogramma, zowel op school als thuis te gebruiken
  • Veel ruimte voor leesbegrip en leesplezier

Komend schooljaar al beginnen?

Wilt u dit schooljaar gaan starten met de Veilig leren lezen kim-versie op uw school? Dat kan! We kunnen u ook advies op maat geven om goed van start te gaan met de methode. Bovendien ontvangt u een apart s(b)o-katern waarin het gebruik van de methode in het speciaal (basis)onderwijs staat uitgelegd. U kunt het katern ook downloaden vanaf deze pagina. Vul hiervoor het formulier in dat rechts op deze pagina staat.

Geleidelijk invoeren
We adviseren u om de kim-versie alléén in te zetten bij leerlingen die beginnen bij kern Start en voor de hogere jaargroepen te blijven werken met de 2e maanversie van Veilig leren lezen of Veilig stap voor stap of een andere methode voor aanvankelijk lezen.

Lees meer over het gebruik van Veilig leren lezen in het speciaal (basis)onderwijs.

Trainingen voor S(B)O-scholen

Uit onze ervaring blijkt dat S(B)O-leerkrachten andere vragen hebben over het werken met een lesmethode, dan leerkrachten uit het reguliere basisonderwijs. Om die reden organiseert Zwijsen exclusief starttrainingen voor het S(B)O.

Lees verder

Deel met anderen

Download VLL katern SBO

Voor- en achternaam


Uw e-mail (school)


Schoolnaam


Schooladres


Postcode school