Veilig leren lezen: Dé taal-leesmethode voor groep 3 is vernieuwd!

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meestgebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 van de basisschool. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Hierin zijn de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd. Daarmee geeft u de beste basis aan jonge lezers.

Deel met anderen