Veilig stap voor stap - leesmethode voor speciaal (basis)onderwijs

Veilig stap voor stap van Zwijsen is een heel speciale methode om te leren lezen, ontwikkeld in aansluiting op Veilig leren lezen 2e Maanversie. Na 15 maanden leesonderwijs met Veilig stap voor stap lezen de meeste kinderen op AVI E3-niveau.

Ook de nieuwe versie van Veilig leren lezen is heel geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs. Inhoudelijk is er zelfs geen aangepaste versie nodig: vanuit het basisprogramma kunt u eventuele aanpassingen in aanbod en leertijd heel goed realiseren.

Deel met anderen