Ankermaterialen 2de maanversie

Elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een 'ankerverhaal'. Dit verhaal dient als anker voor de kinderen: het maakt de samenhang van begrippen en activiteiten duidelijk. U presenteert het ankerverhaal bij elke kern op een verrassende wijze, met telkens andere ankermaterialen.

Kern 1 - Mijn klas Kern 1 - Mijn klas  

Het ankerverhaal bij kern 1 is 'Rik leert lezen'. Het verhaal staat in de handleiding bij kern 1. Het thema van deze kern is 'Mijn klas'. Er hoort ook een praatplaat bij. Deze is opgenomen in de instructiekalender.

Het ankermateriaal bij deze kern bestaat uit een koffertje met 5 prentenboeken, waarvan 'Leg jij een kusje klaar?' er eentje is.

 

Kern 2 - Mijn lijf Kern 2 - Mijn lijf  

Bij kern 2 hoort een reuzenprentenboek met platen die horen bij het ankerverhaal ‘Er is iets helemaal mis’.


 

Kern 3 - Wat zit daar in? Kern 3 - Wat zit daar in?  

Het ankermateriaal bij kern 3 is een reuzenleesboek met allerlei 'flapjes'. Open het doosje of de deur en je ziet wat er in het doosje of in de koelkast zit. Het ankerverhaal heet 'De wensdoos'.

 

Kern 4 - Waar ben ik? Kern 4 - Waar ben ik?  

Het ankermateriaal bij kern 4 is een soort zoekspel, bestaande uit een aantal verhaalplaten. Hiermee kan de tocht van de hoofdpersonen uit het ankerverhaal, Nooit te oud voor avontuur worden nagespeeld.

 

Kern 5 - Sprookjes Kern 5 - Sprookjes  

Het ankermateriaal bij kern 5 is een reuzenprentenboek dat hoort bij het verhaal 'Dikke reus'. Onderaan iedere verhaalplaat zit een grote flap, met een afbeelding uit een traditioneel sprookje. Naar aanleiding van een element uit het verhaal 'Dikke reus', bijvoorbeeld een spoor van kruimels, kunt u zo de link leggen naar een bekend sprookje waarin dit element ook voorkomt (Hans en Grietje) en de verhaallijn van dat sprookje met de kinderen verkennen.

Kern 5 - Verhalen en vertellingen Kern 5 - Verhalen en vertellingen  

Sommige leerkrachten geven aan dat de materialen van de huidige kern 5 'Sprookjes' in verband met de planning niet altijd goed te gebruiken zijn in de tijd van het jaar. Valt de zomervakantie vroeg in het jaar, dan zal kern 5 waarschijnlijk in het teken staan van Sinterklaas en Kerstmis. Bij een late zomervakantie is het mogelijk dat alleen Kerstmis samenvalt met kern 5. Daarnaast zijn er leerkrachten die aangeven dat ‘sprookjes’ en het vieren van Sinterklaas en/of Kerstmis niet past bij de identiteit van de school. Op verzoek van verschillende leerkrachten heeft Zwijsen daarom een alternatieve kern 5 ontwikkeld bij de 2e maanversie van Veilig leren lezen. Er worden 3 vervolgverhalen aangeboden (een sinterklaasverhaal, een kerstverhaal en een winterverhaal) , waaruit u een keuze kunt maken.

Kern 6 - Wat komt er uit een ei? Kern 6 - Wat komt er uit een ei?  

Het ankermateriaal bij kern 6 bestaat uit een reuzenprentenboek dat hoort bij het verhaal 'Kom jij ook uit een ei?'. Anker 6 bevat behalve verhaalplaten ook flappen die op een verrassende manier informatie geven over de dieren die in het verhaal voorkomen.

Kern 7 - Schatgravers Kern 7 - Schatgravers  

Het ankermateriaal bij kern 7 bestaat uit een plaat met de dwarsdoorsnede van een schip en een aantal verhaalplaten met afbeeldingen van situaties die zich ergens op het schip afspelen. Zowel de plaat met de dwarsdoorsnede als de verhaalplaten plaatst u op een plastic standaard. Hierdoor kunt u bij elke verhaalplaat en verband leggen met de dwarsdoorsnede van het schip.
Het verhaal heeft de raadselachtige titel Akxe ijndjm!!

Kern 8 - Op het podium Kern 8 - Op het podium  

Het ankermateriaal bij kern 8 bestaat uit een verteltheater met 8 verhaalplaten. Het verhaal heet
'Het theater van koning Krullenbol'.

Kern 9 - Hoe kan dat? Kern 9 - Hoe kan dat?  

Het thema van kern 9 is gericht op verwondering, op het onderzoeken hoe iets werkt of in elkaar zit. Bij kern 9 hoort een knieboek met vertelplaten. Het onderzoekende karakter wordt verbeeld door middel van een kartonnen zaklantaarn, waarmee in verschillende situaties een donkere ruimte kan worden verkend. De 2 verhaalplaten zijn afgebeeld op plastic folie, waarachter een donkere plaat zit. Wanneer u de kartonnen zaklantaarn tussen het folie en de plaat schuift, wordt het deel van de afbeelding waar de straal van de zaklantaarn achter zit 'opgelicht'. Het verhaal bij deze kern heet 'Schroeven in het donker'.

Kern 10 - Verzamelen Kern 10 - Verzamelen  

Bij kern 10 hoort een reuzenprentenboek dat hoort bij het ankerverhaal 'Een broekzak vol schatten'. Dat gaat over een klas die een tentoonstelling maakt van de schatten die ze zoal in hun broekzakken verzamelen. U vertelt het verhaal aan de hand van verhaalplaten. Bij het anker hoort ook een insteekhoes met vakken, waar de kinderen in uw groep hun schatten in kunnen stoppen, zodat ook zij een tentoonstelling kunnen maken.

Kern 11 - Verzamelen Kern 11 - Verzamelen  

Het ankermateriaal bij kern 11 bestaat uit een reuzenleesboek met de titel 'Het lievelingsboek van de koning'. Het verhaal kan de kinderen aansporen zelf verhalen te verzinnen en hun lievelingsboek mee naar school te nemen en aan de groep te presenteren.

Kern 12 - Op reis Kern 12 - Op reis  

Bij kern 12 hoort een reuzenprentenboek met platen die horen bij het verhaal 'Op reis met tante Felicia'. Daarnaast bevat het ankermateriaal een fotoboekje met 12 foto's van de reis die in het ankerverhaal gemaakt wordt. Aan de hand van de foto's kunnen uw leerlingen deze reis aan de hand van de foto's navertellen.

Deel met anderen