Artikelen Veilig leren lezen

Hier vindt u extra informatie en verdiepingsstof bij de methode. In elk artikel geeft de auteur zijn visie op een onderwerp gerelateerd aan Veilig leren lezen. Ook treft u er handige tips aan om direct in uw praktijk toe te passen.

Toon artikelen binnen de categorie:

Datum Titel Categorie Auteur(s)
11-08-2014 Wat doe je met zittenblijvers?
Jorien kent alle letters al. Ze kan ze niet snel benoemen en haar leesniveau is nog spellend. Was ...
differentiatie Susan van der Linden
09-06-2014 Recepten tegen zomerdip
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Sommige kinderen raken gedurende de hele vakantie geen boek aan en raken de verworven leesvaardigheid weer voor een gedeelte
ouderbetrokkenheid Huub Lucas
15-05-2014 Veilig leren lezen kim-versie: wat is er nieuw?
In dit artikel worden de belangrijkste vernieuwingen toegelicht van de nieuwe versie van Veilig leren lezen.
didactiek Uitgeverij Zwijsen B.V.
05-08-2013 Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.1
Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties ...
Leerkrachtassistent Angela Schelfhout en Wilma Stegeman
10-04-2013 Zin en onzin van een jaarplanning
Op de website van Veilig leren lezen worden elk jaar planningen gepubliceerd voor het nieuwe ...
organisatie Huub Lucas
02-04-2013 Werken in een combinatiegroep 2/3
Sommige scholen kiezen er bewust voor om groep 2 te combineren met groep 3. Andere scholen zijn door het aantal beschikbare leerkrachten genoodzaakt om deze combinatie te creëren.
combinatiegroep Susan van der Linden
14-01-2013 Hoe herken ik dyslexie in groep 3?
Over dyslexie is in de media veel te lezen. Over het algemeen wordt gesteld dat hoe eerder dyslexie...
dyslexie Marion van der Meulen
20-09-2012 Hulp voor ouders: Ik wil mijn kind thuis helpen met lezen
U heeft de ouders gevraagd thuis met hun kind te lezen. Hoe? Met de tips in dit artikel helpt u ouders op weg. Om te printen en mee te geven.
risicolezers Ed Koekebacker
06-09-2012 Combinatiegroepen 3-4, VLL 2e maanversie met Estafette
Het werken in een combinatiegroep 3-4 vraagt om afstemming van roostertijden voor deze twee groepen.
organisatie Susan van der Linden
03-07-2012 Wanneer kan een vroege lezer de zonaanpak volgen?
Uit het gebruikersonderzoek naar de 2e maanversie van Veilig leren lezen blijkt dat 47% van de huidige ...
zonaanpak Wilma Stegeman
12-06-2012 Einde schooljaar: Acht handige tips
Elke leerkracht van groep 3 kent het verwachtingsvolle gevoel aan het begin van een nieuw schooljaar...
organisatie Huub Lucas
09-05-2012 Eindsignalering: onderdelen van de eindsignalering
Na kern 11 is het tijd voor de eindsignalering. De eindsignalering maakt zichtbaar hoe ver de kinderen in groep 3 gekomen zijn.
toetsen en toetssite Huub Lucas en Marjon Verstappen
07-02-2012 Leerlijnen zonaanpak
De zonaanpak is gebaseerd op een systematisch aanbod van oefenstof. In dit artikel vindt u overzichten van de leerlijnen bij de zonaanpak voor technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel schrijven.
lezen Wilma Stegeman
01-12-2011 Woorden oefenen’ en ‘Woorden flitsen’ voor risicolezers
De modules ‘Woorden oefenen’ en ‘Woorden flitsen’ zijn beide afgeleid van Veilig & vlot. Hoe kunt u deze modules inzetten voor heel zwakke lezers?
risicolezers Wilma Stegeman en Rosemarie Irausquin
07-10-2011 Leerlijnen maanaanpak
Een kort overzicht van de vijf leerlijnen: technisch lezen, spellen, begrijpend lezen, woordenschat en creatief schrijven.
lezen Angela Schelfhout
19-09-2011 Uitmuntende lezers kunnen heel wat werk aan
Uitmuntende lezers kunnen dikwijls heel wat werk aan: ze zijn enthousiast en ze werken hard.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-09-2011 Juf, mag ik met de zonboekjes werken?
Leesonderwijs op maat. Vanaf het begin elke leerling het leesonderwijs bieden waaraan hij of zij behoefte heeft. Dat was de bedoeling bij de ontwikkeling van de methode.
zonaanpak Huub Lucas
16-06-2011 Wanneer mag ik werkbladen ‘VSVS’ inzetten in het reguliere basisonderwijs?
De werkbladen van Veilig stap voor stap zijn in principe niet bedoeld voor zwakke lezers in het reguliere basisonderwijs. Soms is hier wel behoefte aan. In dit artikel staan een aantal richtlijnen voor gebruik van de werkbladen.
materialen Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden
14-06-2011 Aanpassing Toetssite Veilig leren lezen
Voor komend schooljaar hebben we een paar veranderingen in de toetssite aangebracht. Van diverse leraren hebben we weer interessante vragen en suggesties ontvangen, die geleid hebben tot aanpassingen in de Toetssite Veilig leren lezen.
toetsen en toetssite Karlijn Zuketto
06-05-2011 Tip: Inrichting klassenbieb
Goede kinderboeken in de klassenbieb zijn noodzakelijk. Maar een overzichtelijke presentatie van de boeken is ook belangrijk.
leesbevordering Josée Warnaar
12-04-2011 Ster? Maan? Raket? Of zon?
In het artikel ‘Observaties belangrijk bij het leren lezen’ was de conclusie dat de twee-eenheid ...
toetsen en toetssite Huub Lucas en Bea Zuurwelle
12-04-2011 Uitmuntende lezers na de herfstsignalering: raket of zon?
De Signalering na kern 3 (Herfstsignalering) is niet alleen bedoeld om risicolezers te signaleren ...
zonaanpak Wilma Stegeman
12-04-2011 Uitmuntende lezers na de wintersignalering: raket of zon?
Regelmatig wordt de vraag gesteld: ‘Wat doe je met kinderen die na de winter- of lentesignalering ...
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 6
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 1
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 3
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 2
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 4
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
29-03-2011 Zonaanpak suggesties kern 5: verhalen en vertellingen
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
28-09-2010 Goed voorbereid toetsen afnemen
Het nieuwe schooljaar is nog pril. Maar voor de scholen die dit jaar als eerste gestart zijn, nadert nu alweer ...
toetsen en toetssite Huub Lucas en Bea Zuurwelle
13-09-2010 Wat juf Sylvia leerde van de herfstsignalering
Sylvia had vier jaar ervaring met een combinatiegroep 1-2. Voor het schooljaar 2005-2006 kreeg ...
toetsen en toetssite Caesar Mommers (2007 †)
13-09-2010 Observaties belangrijk bij het leren lezen
Veilig leren lezen biedt de mogelijkheid om de leesontwikkeling van leerlingen op de voet te volgen en het ...
toetsen en toetssite Huub Lucas en Bea Zuurwelle
13-09-2010 Lentesignalering: de vinger aan de pols
Uit onderzoek is bekend, dat leerkrachten die de leesontwikkeling van hun leerlingen nauwgezet ...
toetsen en toetssite Caesar Mommers (2007 †)
13-09-2010 Interpretatie van toetsresultaten
Om een goede leesontwikkeling bij uw leerlingen te realiseren, is het belangrijk om de vinger aan de pols te ...
toetsen en toetssite Huub Lucas en Bea Zuurwelle
13-09-2010 Wintersignalering, een must!
Leerkrachten die de vorderingen van de leerlingen systematisch controleren, behalen gemiddeld betere ...
toetsen en toetssite Caesar Mommers (2007 †)
24-08-2010 Toetsen en Toetssite Veilig leren lezen
Het vernieuwde toetssysteem van Veilig leren lezen biedt u de mogelijkheid om uw leerlingen nog nauwgezetter te volgen.
toetsen en toetssite Karlijn Zuketto
20-07-2010 Veilig leren lezen op Curaçao
Vanaf schooljaar 2008/2009 leren de kinderen op de scholen van de Stichting R.K. Schoolbestuur (RKCS) op Curaçao ...
Caraïbisch gebied en Suriname Marjon Verstappen en Wilma Stegeman
06-05-2010 Vernieuwd! Toetssite Veilig leren lezen
De Toetssite Veilig leren lezen is vanaf 2005 een gewaardeerd onderdeel van de methode. Inmiddels ...
toetsen en toetssite Karlijn Zuketto en Huub Lucas
13-04-2010 Hoe past Veilig leren lezen in een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar?
Basisscholen die hun lesstof aanbieden in een doorgaande lijn, werken gericht aan de ontwikkeling ...
lezen Uitgeverij Zwijsen B.V.
21-01-2010 Wacht-hint-prijs
Bij het geven van leesinstructie kunt u gebruikmakenvan de zogeheten ‘wacht-hint-prijs’-methodiek ...
lezen Uitgeverij Zwijsen B.V.
16-09-2009 Hulp aan risicolezers kern 3
Het is goed om met risicolezers in kern 3 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
18-08-2009 AVI-nieuw en zonnetjes
Vanaf augustus 2008 zijn de vertrouwde AVI-niveausvervangen door een nieuwe indeling. Wat ...
zonaanpak Marion van der Meulen
23-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 12
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
23-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 11
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
14-04-2009 Hulp aan risicolezers kern 10
Vanaf kern 10 maken we een onderscheid tussen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om het maanniveau te bereiken en de allerzwakste lezers.
risicolezers Ed Koekebacker
12-03-2009 Letterzetter: Hulp en uitdaging
Met een gespannen trek op zijn gezicht hakt Jurre met zijn handen tegen elkaar mee: /rrr/ - /aaa/ - ...
materialen Ed Koekebacker
11-03-2009 Hulp aan risicolezers kern 9
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
17-02-2009 Hulp aan risicolezers kern 8
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
17-02-2009 Hulp aan risicolezers kern 7
hulp aan risicolezers vanaf kern 7 is gebaseerd op twee pijlers: het verstevigen van vaardigheden én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
risicolezers Ed Koekebacker
09-01-2009 Meer leestijd voor leeszwakke leerlingen
Sommige kinderen lijken het lezen maar niet onder de knie te krijgen. Ze blijven moeite houden ...
toetsen en toetssite Huub Lucas en Bea Zuurwelle
22-12-2008 Hulp aan risicolezers kern 6
Het is goed om met risicolezers in kern 6 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
24-11-2008 Hulp aan risicolezers kern 5
Het is goed om met risicolezers in kern 5 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
24-11-2008 Zonaanpak suggesties kern 5: sprookjes
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
30-09-2008 Hulp aan risicolezers kern 4
Het is goed om met risicolezers in kern 4 dagelijks de volgende activiteiten uit te voeren.
risicolezers Ed Koekebacker
21-08-2008 Hulp aan risicolezers kern 2
Om ook met deze risicokinderen de tussendoelen voor het einde van kern 6 te halen, zult u intensief met hen aan de slag moeten.
risicolezers Ed Koekebacker
14-08-2008 Hulp aan risicolezers kern 1
Hoe eerder je begint met hulp aan risicolezers, des te groter de kans op succes.
risicolezers Ed Koekebacker
11-07-2008 Op avontuur met de lettermuur
Het Expertisecentrum Nederlands raadt leerkrachten van groep 1 tot en met 3 aan voor het ...
materialen Josée Warnaar
24-06-2008 Interactief voorlezen
In de 2e maanversie van Veilig leren lezen neemt het voorlezen een belangrijke plaats in: alle twaalf ...
didactiek Wilma Stegeman
24-06-2008 Met woorden werken
De leerlijn woordenschat is enigszins ‘verstopt’ in de materialen en activiteiten van Veilig leren ...
woordenschat Wilma Stegeman
19-06-2008 Zonaanpak suggesties kern 11
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
17-06-2008 Zonaanpak suggesties kern 12
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
20-05-2008 Verlengde instructie
De term ‘verlengde instructie’ heeft bij Veilig leren lezen een betekenis die ontleend is aan ...
verlengde instructie Caesar Mommers (2007 †) en Susan van der Linden en Josée Warnaar
23-04-2008 Dr. Mommersprijs
Caesarius Mommers, de vorig jaar overleden hoofdauteur van Veilig leren lezen, heeft zich altijd ingezet voor de kwaliteit van het lees- en taalonderwijs.
praktijk Huub Lucas
15-04-2008 Zonaanpak suggesties kern 10
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
09-04-2008 Ringboekje: Een veelzijdig leermiddel
Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje ...
materialen Josée Warnaar
09-04-2008 Inrichting lokaal: Tips
Sinds 2003 werk ik met de 2e maanversie van Veilig leren lezen. Een methode waarmee ik heel ...
organisatie Josée Warnaar
01-04-2008 Veilig & vlot boekt resultaat
Uit de praktijkervaring van Joan Gunther, die al een aantal jaren met Veilig & vlot in groep 3 werkt
Veilig & vlot Joan Gunther
01-04-2008 Diploma’s Veilig & vlot
Bij alle leerprocessen speelt motivatie een grote rol. Als je erop gebrand bent iets te leren, is de ...
Veilig & vlot Caesar Mommers (2007 †)
01-04-2008 Het belang van Veilig & vlot
Een van de meest kenmerkende vernieuwingen van Veilig leren lezen is de toegenomen aandacht ...
Veilig & vlot Caesar Mommers (2007 †) en Bea Zuurwelle
01-04-2008 Wandplaten. Draai ze op tijd om!
Aan het eind van elke kern moeten de kinderen de nieuw aangeboden letters correct en vlot beheersen.
materialen Josée Warnaar en Susan van der Linden
01-04-2008 Stickers. Wat kun je er nog meer mee doen?
Het artikel Ringboekje, een veelzijdig leermiddel, dat u van deze site kunt downloaden, laat zien op ...
materialen Josée Warnaar
01-04-2008 Feestneus: suggesties bij kern 10
Feestneus biedt een schat aan mogelijkheden om kinderen op speelse en actieve wijze te laten werken ...
materialen Susan van der Linden
20-03-2008 Zonaanpak suggesties kern 9
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-02-2008 Zonaanpak suggesties kern 7
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
19-02-2008 Zonaanpak suggesties kern 8
Sommige leerlingen hebben, naast de materialen uit Veilig leren lezen, behoefte aan extra activiteiten.
zonaanpak Wilma Stegeman
13-02-2008 Pennenstreken en Veilig leren lezen
Het is algemeen bekend dat lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen. Daarom volgt de ...
schrijven Maria van Gils-de Bonth
07-02-2008 Juf, ik wil lezen!
Je zit in groep 3, je hebt leren lezen (of je bent een eind op weg) en dan wil je ook lezen! Het valt ...
leesbevordering Ed Koekebacker
07-02-2008 Kiezen voor lezen
Lezen staat de laatste tijd in het centrum van de belangstelling. In dagbladen, weekbladen, maandbladen ...
leesbevordering Huub Lucas
29-01-2008 Beter lezen met ‘voor-koor-zelf’
Zelfvertrouwen is een goede basis voor het leveren van prestaties. Onvoorbereid hardop lezen, ...
lezen Ed Koekebacker en Susan van der Linden
17-01-2008 Letterkennis: aanpak eu/ui/ou-probleem
Op welke wijze kunt u problemen met de tweetekenklanken eu/ui/ou aanpakken? In dit artikel ...
letterkennis Susan van der Linden
17-01-2008 Letterkennis: aanpak ie/ei-probleem
Veilig leren lezen besteedt in de eerste zes kernen veel aandacht aan het aanleren van de letters. Het ...
letterkennis Susan van der Linden
18-12-2007 Letterkennis: aanpak b/d-probleem
De letters ‘b’ en ‘d’ zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke ...
letterkennis Susan van der Linden
27-11-2007 Leerkrachtassistent: tips uit de praktijk
Dit schooljaar wordt de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen op school geëvalueerd. Tijdens deze ...
Leerkrachtassistent Wilma Stegeman en Angela Schelfhout
16-10-2007 Vierdaagse schoolweek in groep 3?
Wij zijn er met z’n allen aan gewend: een schoolweek van vijf dagen en een vrije woensdagmiddag. Toch is een ...
organisatie Susan van der Linden en Huub Lucas
25-09-2007 Automatiseren van de leesvaardigheid
Bij het aanvankelijk leesonderwijs dient men onderscheid te maken tussen: 1. het correct lezen en 2. het vlot lezen.
lezen Huub Lucas
01-01-2007 Woordzetter: extra oefeningen bij kern 7 t/m 12
Vanaf kern 7 leren de kinderen steeds moeilijker woorden lezen. Sommige kinderen hebben hierbij extra ...
materialen Ed Koekebacker
16-11-2005 Het enthousiasme is niet alleen van onszelf
BS St. Martinus in Millingen aan de Rijn werkt al sinds jaar en dag met Veilig leren lezen.
praktijk Uitgeverij Zwijsen B.V.
16-11-2005 Waar is Jantje Snoeper gebleven?
Deze vraag wordt regelmatig gesteld door gebruikers van de tweede maanversie die het verhaal kennen uit de eerste versie.
didactiek Ed Koekebacker