Artikelen Veilig leren lezen kim-versie

Sommige artikelen over de kim-versie zijn ook interessant wanneer u werkt met de 2e maanversie of met Veilig stap voor stap. Deze artikelen plaatsen we op deze site én in de nieuwsbrief voor gebruikers. Het overzicht van alle artikelen bij Veilig leren lezen kim-versie vindt u in Digiregie.

Toon artikelen binnen de categorie:

Datum Titel Categorie Auteur(s)
31-05-2017 Hulp aan risicolezers - afsluiting
De extra hulp richt zich op de kinderen die op de vervolgtoets risicolezers kern 11 onvoldoende scoorden en/of een V-score behaalden op DMT E3 en/of AVI E3 niet beheersten.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
31-05-2017 Resultaten Veilig leren lezen kim-versie blijven overtreffen
Ook nu weer laten de resultaten zien dat de kim-versie van Veilig leren lezen het landelijk gemiddelde overtreft.
toetsen/resultaten Rosemarie Irausquin
25-04-2017 Van klanken naar sterke teken-klankkoppelingen
Sterke verbindingen tussen de vorm van de letter en de klank zijn essentieel. Het zijn immers die sterke teken-klankkoppelingen die een voorwaarde zijn om vlot te kunnen lezen.
didactiek Astrid Geudens
25-04-2017 Hulp aan risicolezers - kern 11
Kern 11 is de laatste kern met nieuwe woordtypen. De hulp aan risicolezers richt zich op het verstevigen van vaardigheden die in eerdere kernen zijn aangeleerd én het uitbouwen van de leesvaardigheid met de nieuwe woordtypen.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
04-04-2017 Tips voor betere maan-lezers kern 11
Laatste artikel van een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
24-03-2017 Hulp aan risicolezers - kern 10
Ook in kern 10 werken risicolezers aan nieuwe doelen, hoewel ze nog niet voldoen aan de tussendoelen van kern 9. Het veelvuldig herhaald lezen in Veilig & vlot, onder begeleiding, zal voor risicolezers vruchten afwerpen.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
17-03-2017 Tips voor betere maan-lezers kern 10
Tiende artikel van een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
23-02-2017 Hulp aan risicolezers - kern 9
Op weg naar de lentesignalering, eind kern 9: een belangrijk ijkpunt in de evaluatiecyclus. Voor de risicolezers betekent het werken aan nieuwe doelen terwijl ze nu nog niet voldoen aan de tussendoelen van kern 8.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
23-02-2017 Werken met hoeken in VLL kim-versie
Wij krijgen veel vragen over de mogelijkheden om onderdelen van de kim-versie te ‘vertalen’ naar activiteiten voor ‘het werken in hoeken’ of ‘het werken met een circuit’. In dit artikel geven we tips om dit te organiseren.
organisatie Susan van der Linden
23-02-2017 Tips voor betere maan-lezers kern 9
Negende artikel van een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
31-01-2017 Hulp aan risicolezers - kern 8
Vanaf kern 7 is de hulp aan risicolezers gebaseerd op het verstevigen van vaardigheden die aangeleerd zijn in de eerste instructieperiode én het uitbouwen van de leesvaardigheid van nieuwe woordtypen.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
31-01-2017 Tips voor betere maan-lezers kern 8
Achtste artikel van een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
25-01-2017 Veilig leren lezen kim-versie en wereldoriëntatie
Vaak krijgen wij de vraag of Veilig leren lezen ook een aanbod verzorgt voor de vakken van wereldoriëntatie. Dit artikel geven wij een antwoord op deze vraag.
wereldoriëntatie Susan van der Linden
20-12-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 7
Zevende artikel van een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
20-12-2016 Haal meer uit de leerlingsoftware bij Veilig leren lezen kim-versie
Met de leerlingsoftware bij Veilig leren lezen kim-versie kunnen leerlingen op een aantrekkelijke en efficiënte manier op hun eigen niveau oefenen met de leerstof. Daarmee biedt de software een waardevolle aanvulling op het leesonderwijs.
software Marjoke Bakker e.a.
20-12-2016 Hulp aan risicolezers - kern 7
Vanaf kern 7 is de hulp aan risicolezers gebaseerd op het verstevigen van vaardigheden die aangeleerd zijn in de eerste instructieperiode én het uitbouwen van de leesvaardigheid.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
01-12-2016 Ik wil mijn kind thuis helpen met lezen
Juf of meester heeft gevraagd om thuis met je kind te lezen. Hoe kan je er voor zorgen dat deze thuisoefeningen plezierig blijven verlopen?
ouderbetrokkenheid Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
01-12-2016 Elementen van spelend leren in groep 2 voortzetten in groep 3
Leerkrachten van de Molenwiek Dalton in Haarlem beschrijven hoe zij een doorgaande route voor groep 2 en 3 hebben ontwikkeld.
organisatie Josée Warnaar e.a.
29-11-2016 Hulp aan risicolezers - kern 6
Om met de risicolezers de doelen van kern 6 te behalen, blijft intensivering van het aanbod nodig. In dit artikel zijn alle interventies concreet uitgewerkt.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
24-11-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 6
Zesde artikel in een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
03-11-2016 Een zon-lezer met een hoog leesniveau
Soms is de leesvaardigheid van leerlingen van een dusdanig hoog niveau dat leerkrachten zich afvragen of deze leerlingen wel voldoende uitdaging vinden in het aanbod binnen de zon-lijn. In dit artikel geven we antwoord op deze vraag.
differentiatie Ed Koekebacker en Susan van der Linden
13-10-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 5
Vijfde artikel in een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
04-10-2016 Hulp aan risicolezers - kern 5
Om met de risicolezers de doelen van kern 5 te behalen, blijft intensivering van het aanbod nodig. In dit artikel zijn alle interventies concreet uitgewerkt.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
03-10-2016 Hulp aan risicolezers - kern 4
Om met de risicolezers de doelen van kern 4 te behalen, blijft intensivering van het aanbod nodig. In dit artikel zijn alle interventies concreet uitgewerkt.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
30-09-2016 Handleiding Thuisversie leerlingsoftware
Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw leerlingen thuis kunnen oefenen met de thuissoftware? In deze toelichting vindt u een stappenplan.
ouderbetrokkenheid Marjon Verstappen
30-09-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 4
Vierde artikel in een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
27-09-2016 Hulp aan risicolezers - kern 3
De toetsgegevens van eind kern 2 helpen om de onderwijsbehoeften aan de start van kern 3 in kaart te brengen. Om met kinderen met de ster-aanpak de doelen van kern 3 te behalen, blijft intensivering van het aanbod nodig.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
27-09-2016 Wanneer kan een leerling de zon-aanpak volgen?
De leerlijn zon is bedoeld voor kinderen die al met een behoorlijke leesvaardigheid starten en deze redelijk zelfstandig door kunnen ontwikkelen (zon-aanpak).
differentiatie Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden
27-09-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 3
Derde artikel in een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
27-09-2016 Toelichting Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kim-versie
Er is een duidelijk verband tussen de leesprestaties van leerlingen en de kwaliteit van de instructie. Met de Leerkrachtassistent van Veilig kan de leerkracht de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs op een nóg hoger niveau brengen.
software Angela Schelfhout
27-09-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 2
Tweede artikel in een serie waarin gedetailleerde tips voor de betere maan-lezers worden beschreven. Veel van deze tips zijn thematisch gerichte activiteiten.
differentiatie Susan van der Linden
27-09-2016 Kinderboekenweektip 2015
Het thema ‘Raar maar waar’ leent zich uitstekend voor onderzoekend leren. Ga aan de slag met huis-tuin-en-keukenproefjes en de vraag-en-antwoordmuur.
tips en thematips Josée Warnaar
27-09-2016 Kinderboekenweektip 2014
In deze thematip: ideeën voor activiteiten tijdens de kinderboekenweek met als afsluiting een feestelijk spelcircuit met letterspellen.
tips en thematips Josée Warnaar
27-09-2016 Sinterklaastips 2015
Kinderen verheugen zich enorm op het sinterklaasfeest. Er zijn allerlei geletterde activiteiten rond het sinterklaasthema mogelijk. In deze thematip vindt u suggesties.
tips en thematips Josée Warnaar
27-09-2016 Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen: Is leren lezen moeilijk?
Om de ouders te laten ervaren wat het voor hun kind betekent om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie met alternatieve letters. De ouders ervaren zo dat leren lezen stapje voor stapje gaat.
ouderbetrokkenheid Susan van der Linden
27-09-2016 Memohouder met versje
Op Moeder- of Vaderdag kunnen de kinderen mama of papa verrassen met een zelfgemaakte memohouder met een versje.
tips en thematips Josée Warnaar
27-09-2016 Thematip letterboom
Aan het eind van de eerste dag van kern start wordt de basis van de letterboom aan de kinderen meegegeven. In deze thematip worden tips gegeven voor een optimaal gebruik van de letterboom.
tips en thematips Annemie Benoit en Josée Warnaar
20-09-2016 Tekstlezen: voordelen van observatie
In het methodegebonden toetspakket zijn observaties tekstlezen opgenomen na kern 3 tot en met 11. Ze hebben het karakter van observatieteksten en zijn daarom niet genormeerd. In dit artikel beargumenteren we waarom we deze toetsen niet normeren.
toetsen/resultaten Ed Koekebacker
20-09-2016 Hulp aan risicolezers - kern 2
Inmiddels zijn negen letters aangeleerd waarmee kinderen met plezier woorden en zinnen lezen en maken. Helaas gaat dit niet bij ieder kind vanzelf. Met tijdige interventie kan echter veel bereikt worden.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
09-09-2016 Tips voor betere maan-lezers kern 1
Er zijn leerlingen die een grotere leesvaardigheid hebben dan andere kinderen, maar die niet de zon-leerlijn kunnen volgen. Om hen gemotiveerd te houden voor de maan-aanpak, is het belangrijk dat u deze kinderen extra uitdaging biedt.
differentiatie Susan van der Linden
26-08-2016 Het belang van de inventarisatie van letterkennis in kern start
Het is geen uitzondering meer als kinderen met behoorlijk wat letterkennis in groep 3 starten. Pas als de letterkennis (bijna) compleet is en als kinderen al redelijk vlot woorden kunnen lezen op M3-niveau, is een zon-aanpak te overwegen.
differentiatie Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden
25-08-2016 Hulp aan risicolezers - kern 1
Kern start zit erop. Inmiddels is duidelijk welke kinderen moeite hebben met het leesproces en de ster-aanpak nodig hebben. Om met deze kinderen de doelen van kern 1 te behalen, blijft intensivering van het aanbod zeker nodig.
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
25-08-2016 Hulp aan risicolezers - kern start
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het is belangrijk om direct vanaf kern start de aanpak voor risicolezers te intensiveren om de kans op succes het grootst te maken. Hoe pakt u dit aan? En waar legt u de accenten?
differentiatie Ingrid van Loosbroek en Ed Koekebacker
22-08-2016 Met plezier beter lezen - achtergrondinformatie bij het filmpje
In dit artikel wordt toegelicht hoe motiverende werkvormen kunnen leiden tot effectief technisch leesonderwijs én plezier in lezen.
didactiek Josée Warnaar
26-05-2016 Recepten tegen zomerdip
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Kern afsluiting biedt mogelijkheden om kinderen te stimuleren om ook in de zomervakantie te lezen.
ouderbetrokkenheid Huub Lucas
17-05-2016 Lezen is leuk, praten over boeken ook!
Als een klasgenoot enthousiast over een boek vertelt, dan wil jij dat boek toch ook lezen? De activiteiten in dit artikel geven aanleiding om met elkaar over boeken te praten.
leesbevordering Ed Koekebacker
12-05-2016 Inrichting klassenbieb
Goede kinderboeken in de klassenbieb zijn noodzakelijk. Maar een overzichtelijke presentatie van de boeken is ook belangrijk.
leesbevordering Josée Warnaar
04-05-2016 Zittenblijvers. Suggesties voor een passende aanpak
Mart is een zittenblijver in groep 3. Hij komt in een groep waarvan enkele kinderen mogelijk de zon-aanpak kunnen volgen. Past hij daar wel bij? Hij is immers geen vlotte of excellente leerling, maar heeft extra ondersteuning nodig.
differentiatie Susan van der Linden
04-05-2016 Leespromotie
De leeshonger die bij kinderen ontstaat als zij tijdens de eerste kernen van Veilig leren lezen ontdekken dat ze zelf boekjes kunnen lezen, moet gekoesterd worden. Hoe u die leeshonger blijvend kunt stimuleren, leest u in deze thematip.
leesbevordering Josée Warnaar
29-03-2016 Resultaten van het eerste gebruikersjaar
Uit onderzoek naar de resultaten van Veilig leren lezen kim-versie blijkt dat deze versie niet alleen beter scoort dan het landelijke gemiddelde, maar ook betere resultaten laat zien dan de 2e maanversie.
toetsen/resultaten Rosemarie Irausquin
26-01-2016 Beter lezen met ‘voor-koor-zelf’
Zelfvertrouwen is een goede basis voor het leveren van prestaties. Door aan het individueel hardop lezen een oefening vooraf te laten gaan, kun je kinderen dat zelfvertrouwen geven. Een goede werkvorm is ‘voor-koor-zelf’.
didactiek Ed Koekebacker en Susan van der Linden
12-01-2016 Van zoemend naar vloeiend lezen
Het zoemend lezen van woorden kan het zinsbegrip bemoeilijken. Daarom is het van belang aandacht te geven aan het vloeiend lezen van zinnen en teksten.
didactiek Ed Koekebacker
22-12-2015 VLL kim-versie in een combinatiegroep 3-4
Een combinatie groep 3/leerjaar 1 is eigenlijk nooit een ideale situatie. Vooral in het eerste halfjaar stuit het op organisatorische problemen. Soms heeft een school echter geen andere keuze. In dit artikel geven we u een aantal adviezen.
organisatie Susan van der Linden
08-12-2015 Thematip bij kern 6: Letterfeest en de alfapet
Kern 6 wordt afgesloten met een letterfeest. In de integratielessen verzinnen vertellen kinderen hun eigen verhalen. Dit lukt vast nog beter als zij hun zelfgemaakte vertelpet kunnen opzetten.
tips en thematips Annemie Benoit en Josée Warnaar
03-12-2015 Leerlijn zon voor technisch lezen VLL kim-versie
In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de zon-aanpak een eigen leerlijn voor technisch lezen.
didactiek Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden
03-12-2015 Leerlijn maan voor technisch lezen in VLL kim-versie
In Veilig leren lezen volgen leerlingen van de ster- en de maan-aanpak de maan-lijn voor technisch lezen.
didactiek Rosemarie Irausquin
30-11-2015 Werken met Veilig gespeld
Vanaf kern 1 werken kinderen in Veilig leren lezen met Veilig gespeld. Wat is het doel van Veilig gespeld en welke toepassingsmogelijkheden biedt dit materiaal? In dit artikel is alle informatie over Veilig gespeld gebundeld.
didactiek Ingrid van Loosbroek
30-11-2015 Oefenen met Veilig & vlot: van lezersbelang!
Veilig & vlot vormt het belangrijkste basismateriaal voor de leerlijn technisch lezen van Veilig leren lezen. In dit artikel worden het doel, de opzet en de werkwijze met Veilig & vlot in het kort beschreven.
didactiek Rosemarie Irausquin
30-11-2015 Articuleren en voelen van de klanken
Voor een sterke teken-klankkoppeling is het alzijdig verkennen van zowel de klank als de letter essentieel. Eén van de aspecten van het alzijdig verkennen is het uitspreken van de klank en het voelen hoe je de klank uitspreekt.
didactiek Ingrid van Loosbroek
30-11-2015 Veilig & vlot: resultaat met enthousiasme
Het is ongetwijfeld het belangrijkste leermiddel van de kim-versie van Veilig leren lezen: Veilig & vlot. Daarom wordt in de methode dagelijks met Veilig & vlot gewerkt.
didactiek Huub Lucas
30-11-2015 Steunkaarten: een steuntje in de rug
Veilig leren lezen biedt de mogelijkheid om steunkaarten in te zetten. Waarvoor dienen deze kaarten en hoe kunt u ze inzetten?
didactiek Ingrid van Loosbroek
30-11-2015 Leerlijn spelling VLL kim-versie
In Veilig leren lezen is de leerlijn spelling sterk gekoppeld aan de leerlijn technisch lezen. Spelling versterkt immers de leesontwikkeling en vraagt om een duidelijke focus.
didactiek Marjon Verstappen
30-11-2015 De normering van toetsen bij Veilig kim-versie
Het is belangrijk om goed inzicht te hebben in de toetsresultaten van uw leerlingen, zodat u weet wanneer eventuele bijsturing gewenst is.
toetsen/resultaten Marjon Verstappen
03-11-2015 Extra ster-tijd. Een intensieve aanpak maakt het verschil
Al vanaf kern start wordt extra ster-tijd beschreven in de handleiding. Hoe kunt u op een effectieve manier met de extra ster-tijd omgaan?
differentiatie Ingrid van Loosbroek
03-11-2015 Betere maan-lezers
Veilig leren lezen houdt in haar aanbod rekening met niveauverschillen die kinderen in groep 3 kunnen hebben. Het grootste verschil zien we tussen startende lezers en kinderen die al een echte leesvaardigheid hebben.
differentiatie Susan van der Linden
08-04-2015 Werken in een combinatiegroep 2/3
Een combinatiegroep 2/3 is voor een leerkracht een bijzondere uitdaging. Vaak is het een opgave om het programma van deze groepen zó op elkaar af te stemmen dat het onderwijs in beide groepen optimaal gegeven kan worden.
organisatie Susan van der Linden
15-10-2014 De automatiseerlijn van Veilig leren lezen uitgelicht
Een belangrijke vernieuwing in Veilig leren lezen is de uitwerking van de automatiseerlijn. Lees er meer over in dit artikel.
didactiek Astrid Geudens
05-09-2014 Combinatiegroep 3-4, Veilig leren lezen kim-versie met Estafette
Een combinatie met groep 3 is voor u als leerkracht organisatorisch een lastige opgave. In dit artikel geven we een aantal adviezen voor een goede afstemming in een combinatiegroep 3-4.
organisatie Susan van der Linden
05-09-2014 Ouderbetrokkenheid bij Veilig leren lezen
Ouderbetrokkenheid is een hot item, zowel bij scholen als bij inspectie en overheid. Van basisscholen wordt gevraagd een actief beleid te voeren op dit onderwerp.
ouderbetrokkenheid Huub Lucas
04-09-2014 Zoemend lezen
Het hakken blijft een belangrijke stap om te komen tot woorden maken (spelling), maar wordt niet meer ingezet als aan te leren leesstrategie. De leesstrategie van Veilig Leren Lezen luidt: zoemend lezen.
didactiek Ingrid van Loosbroek