Leerlijnen

In Veilig leren lezen zijn de leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal stevig verankerd met veel aandacht voor aspecten van leesbevordering en leesbeleving: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, creatief en functioneel schrijven, woordenschat, spreken en luisteren.

Technisch lezen in groep 3

Technisch lezen in groep 3

Er is al vanaf kern Start aandacht voor het lezen van nieuwe woorden. De leerlingen gaan ook al vanaf het begin zinnen lezen. Een belangrijke rol hierin speelt Veilig en vlot.

Naar technisch lezen in groep 3
Spelling in groep 3

Spelling in groep 3

Het aanleren van de spellingvaardigheid in groep 3 is sterk gekoppeld aan het aanleren van de leesvaardigheid. Tijdens het spellen moeten leerlingen elke klank actief omzetten in een letter.

Naar spelling in groep 3
Begrijpend lezen in groep 3

Begrijpend lezen in groep 3

In de leerlijn begrijpend lezen wordt vooral gewerkt aan strategieƫn om leerlingen in groep 3 inzicht te geven in relaties tussen woorden en zinnen.

Naar begrijpend lezen in groep 3
Creatief en functioneel schrijven

Creatief en functioneel schrijven

Veilig leren lezen heeft aandacht voor creatief en functioneel schrijven.

Naar creatief en functioneel schrijven
Woordenschat in groep 3

Woordenschat in groep 3

Met Veilig leren lezen werkt u gericht aan het uitbreiden van de woordenschat van uw leerlingen in groep 3. Bijvoorbeeld met de woorden uit de ankerverhalen.

Naar woordenschat in groep 3
Spreken en luisteren

Spreken en luisteren

In de integratielessen werkt u gericht aan doelen voor spreken en luisteren. Hierbij komen zowel gespreksvaardigheden, luistervaardigheden als vaardigheden voor vertellen en presenteren aan bod.

Naar spreken en luisteren
Leesbevordering

Leesbevordering

Veilig leren lezen schenkt ook veel aandacht aan leesbevordering. Alhoewel dit geen echte leerlijn is, neemt het toch een belangrijke plaats in bij de leeslessen. Lees hoe u dit kunt doen met belevingsvragen die ingaan op de eigen ervaringen van kinderen.

Naar leesbevordering

Deel met anderen